slobodnykatolik.sk

Slobodný katolík je občianska iniciatíva, ktorej zámerom je venovať sa predovšetkým slobodným ľuďom nad 35 rokov vzhľadom na obmedzenia a špecifiká, ktoré zvyšujúci sa vek prináša do života slobodných ľudí.

Pre túto iniciatívu sme realizovali návrh webu.

Realizované činnosti:

  • Návrh štruktúry webu
  • Úprava témy vzhľadu
  • Tvorba webovej prezentácie
  • Údržba stránok
  • Newsletter

Client: Slobodný katolík


Date: 2015


Categories: Web