Rekviem za priateľov

V spolupráci s RKFÚ Važec sme vydali zbierku smútočných básni katolíckeho kňaza a básnika katolíckej moderny Janka Silana.

Na svojho prvého rímskokatolíckeho farára Janka Silana vo Važci spomínajú často, veď tu prežil tridsaťpäť rokov života. Osobitne v roku 2014 si ho duchovní, veriaci i odborná verejnosť pripomínali v rámci Kultúrneho roka Janka Silana. Uplynulo tridsať rokov od smrti a sto rokov od narodenia tohto jedinečného kňaza a básnika. Pri tejto príležitosti konečne vychádza zbierka Rekviem za priateľov, ktorú pred rokmi zostavil Silanov priateľ Janko Kováč. Nech je spomienkou nielen na priateľov Janka Silana, ktorým venoval svoje básne, ale aj pre priateľov a priaznivcov, ktorí oceňujú osobnosť a dielo tohto výnimočného človeka.

Realizované činnosti:

  • Jazyková úprava
  • Spracovanie edičnej poznámky
  • Návrh obálky a vnútra knihy
  • Sadzba a grafická úprava
  • Príprava do tlače
  • Vydavateľské služby v rozsahu vlastného vydania

Date: Február 2014


Categories: Dizajn, Publikačná činnosť / Vydavateľská činnosť