Markušovský spravodaj

Informácie o živote v obci Markušovce ste mohli nájsť na stránkach kultúrno-spoločenského občasníka obce Markušovce – Markušovský spravodaj, ktorý vydával Obecný úrad Markušovce.

V roku 2008 obec vydala tri čísla Markušovského spravodaja.

Pre obec Markušovce sme pri vydávaní časopisu zabezpečovali:

  • kompletné spracovanie mesačníka
  • tvorba článkov z dodaných podkladov
  • redakcia
  • návrh dizajnu
  • grafická úprava
  • technické zabezpečenie
  • sprostredkovanie tlače

Client: Obec Markušovce


Date: 2008


Categories: Dizajn, Publikačná činnosť / Vydavateľská činnosť