Ján Kováč: Kňaz vo Východnej a posledný Pirát krásy

Šesť rokov skúma PaedDr. Stanislav Misál život, dielo i údel východnianskeho farára Jána Kováča. Svoj postoj k tejto osobnosti slovenskej katolíckej moderny prvý raz sformuloval
v zborníku Stromy poznania a viery Jána Kováča (2010), krátko po vymenovaní za farára vo Východnej.

Realizované činnosti:

  • Návrh dizajnu obálky a vnútra knihy
  • Sadzba a grafická úprava
  • Príprava do tlače
  • Zabezpečenie tlače
  • Vydavateľské služby v rozsahu vlastného vydania autorom

Client: PaedDr. Stanislav Misál


Date: 2015


Categories: Publikačná činnosť / Vydavateľská činnosť