Redizajn stránky agenturakami.sk

Pre agentúru KAMI sme realizovali kompletný redizajn stránok.

Implementovali sme redakčný systém WORDPRESS a čiastočne sme upravili tému vzhľadu FLATH Theme.

Dodávka vychádzala z už existujúceho obsahu na pôvodnej webovej stránke a nového dodaného obsahu.

Realizované činnosti:

  • Implementácia CMS v aktuálnej verzii a jeho údržba
  • Inštalácia témy vzhľadu a jej dodatočná úprava podľa požiadaviek klienta
  • Úprava systému podľa špecifických potrieb klienta
  • Spracovanie existujúceho obsahu podľa pravidiel SEO
  • Návrh štruktúry obsahu webu
  • Naplnenie, spustenie a otestovanie stránky
  • Inštalácia nástrojov pre SEO (optimalizácia pre vyhľadávače)
  • Testovanie a spustenie stránky do produkcie

Client: Agentúra KAMI


Date: Apríl 2015


Categories: Dizajn, Web